Hak Tersangka Dalam KUHAP

Buku saku tentang hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sangat membantu kita mengetahui kewajiban aparat penegak hukum (penyidik). Prinsip persamaan dihadapan hukum terhadap semua orang (due process of law) dan praduga tak bersalah (presumption of innocent) seringkali diabaikan. Buku ini membantu setiap orang untuk mengetahui haknya apabila terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan oleh penyidik.

Hak Tersangka Dalam KUHAP

Panduan diambil dariĀ bantuanhukum.or.id